Lộc xuân

THUNG DUNG. Lộc xuân.  Ký một giấc mộng  (truyện Lê Thánh Tông, góc nhìn tuyển chọn); Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự (Bài nghiên  cứu Hồ Ngọc Sơn); Mùa xuân đầu tiên (Nhạc Văn Cao, trình bày Thanh Thúy); Ngày mới  (thơ, Hoàng Kim) Dạo chơi non nước Việt  (thơ, Hoàng Kim); Tỉnh thức giữa đêm thiêng Yên Tử (thơ văn Hoàng Kim LênYên Tử sưu tầm thơ đức Nhân Tông  (thơ, Hoàng Kim); Văn hóa trong cách ăn (ký Tô Hoài, góc nhìn tuyển chọn); Tái một dê cỏn (ký Nguyễn Duy, góc nhìn tuyển chọn); Thăm quê hương bác Giáp  (ảnh chọn lọc của Hoàng Kim).