Goodreads for Me

http://www.goodreads.com/review/show/103807816


Nhớ Norman Bourlaug

“Đời người tối thiểu phải ăn,
kế đến là học tập, công việc,
nhà ở, quần áo và chăm sóc sức khỏe.
Quanh ta còn nhiều mảnh đời bất hạnh.
Hiểm họa nghèo đói vẫn bùng phát bất cứ lúc nào.
Hãy luôn nhớ điều đó.”

Lời của Thầy Norman Bourlaug 
và di sản của Người về cuộc cách mạng xanh 
mãi mãi là niềm tin và nổ lực của chúng ta !

Lời Thầy dặn

Việc chính đời người chỉ ít thôi
Chuyên tâm đừng bận chuyện trời ơi
Phúc hậu suốt đời làm việc thiện
Di sản muôn năm tiếng để đời.

Hoàng Kim
http://foodcrops.blogspot.com/2009/09/nho-norman-borlaug.html
http://www.goodreads.com/review/list/3540886-hoangkim”>View