Hội nghị nhiên liệu sinh học quốc tế

CROPS FOR BIOFUEL Hội nghị tổng kết dự án nhiên liệu sinh học quốc tế ICRISAT-CIAT-IFAD Khai thác cây nhiên liệu sinh học để nâng cao sinh kế cho các nông hộ đã được tổ chức bởi Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 và 15 tháng Tư năm 2011. Thành phần tham dự có các nhà nghiên cứu chính và quản lý từ các tổ chức đối tác tại Ấn Độ, Việt Nam , Trung Quốc, Philippines, Colombia và Mali. Thông tin hội thảo xem tại http://cropsforbiofuel.blogspot.com ; http://cassavaviet.blogspot.comhttp://cassavanews.blogsport.com

Sắn làm nhiên liệu sinh học ở Việt Nam, bài trình bày của Hoàng Kim, Nguyễn Văn Bộ, Rod Lefroy và tập thể tại hội nghị đã tổng kết thành tựu mới đây (2008-2010) về chọn tạo giống sắn và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh sắn tại các điểm nghiên ncứu ở Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Thuận, Yên Bái; khái quát sắn làm nhiên liệu sinh học ở Việt Nam: cơ hội và thách thức, kiến nghị cho bước kế tiếp (xem tiếp)

Cassava for Biofuel in Vietnam

CROPS FOR BIOFUEL This paper to supply the final report for three years (2008-2010) research and development of cassava varieties and new techniques at pilot site selection in Dong Nai, Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai province, a production map of cassava for biofuel in Vietnam: opportunities and challenges, and recommendation for next step. (see more…)

Hiện trạng sắn Việt Nam và sự cải thiện giống sắn

Hoàng Kim, Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Phương, Hoàng Long, Trần Công Khanh, Nguyễn Trọng Hiển, Hernan Ceballos, Rod Lefroy, Keith Fahrney, Tin Maung Aye và Reinhardt Howeler, 2009.

TÓM TẮT Năm  2008 sản lượng sắn Việt Nam đạt 9,40 triệu tấn so với sản lượng 1,99 triệu tấn của năm 2000. Đó là kết quả của việc mở rộng diện tích từ 237.600 ha lên 555.700 ha và tăng năng suất từ 8,36 tấn/ha năm 2000 lên 16,91 tấn/ha  năm 2008. Việt Nam đã đạt tiến bộ kỹ thuật nhanh nhất châu Á về chọn tạo và nhân giống sắn.Tiến bộ này là do nhiều yếu tố mà yếu tố chính là thành tựu trong chọn tạo và nhân giống sắn lai. Năng suất và sản lượng sắn của nhiều tỉnh đã tăng lên gấp đôi do trồng các giống sắn mới năng suất cao và áp dụng kỹ thuật canh tác sắn thích hợp, bền vững. Diện tích canh tác giống sắn mới toàn quốc hiện đạt trên 500.000 ha, chủ yếu là KM94, KM140, KM98-5, KM98-1, SM937-26, KM98-7. Sắn lát và tinh bột sắn có lợi thế cạnh tranh cao và thị trường sắn là triển vọng. Sự kết hợp giữa phát triển sản xuất và chế biến sắn làm tinh bột, thức ăn gia súc và làm cồn sinh học đã tạo ra nhiều việc làm, tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và góp phần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa một số khu vực nông thôn. Các nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiện giống sắn nhập nội từ CIAT thích hợp cho mục tiêu sản xuất cồn sinh học đang được thực hiện trong chương trình sắn Việt Nam. Với 24.073 hạt giống sắn nhập nội từ CIAT, 37.210 hạt giống sắn lai tạo tại Việt Nam, 38 giống sắn tác giả và 31 giống sắn bản địa đã chọn được 98 giống sắn triển vọng. Trong đó có ba giống KM140, KM98-5 và KM98-7 đã được phóng thích ở giai đoạn 2007-2009. Những giống sắn mới  KM297, KM228, KM318, KM325, KM397, KM414, KM419, KM21-12, SC5, HB60 hiện đang được khảo nghiệm tại Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Thuận, Yên Bái , …

Từ khóa: Chọn giống sắn Việt Nam
Weblog : http://cropsforbiofuel.ning.com , http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim